بایگانی برچسب

پیراهن تراکتور

آقای گل به ماشین‌سازی بازگشت

پیمان بابایی در حالی که در تمرینات پیش‌فصل تراکتور حضور داشت، به ماشین‌سازی بازگشت. به گزارش روزانه نیوز، پیمان بابایی فصل گذشته با قرارداد قرضی از ماشین‌سازی تبریز به سومقاییت آذربایجان انتقال و با پایان این قرارداد به ماشین سازی…