بایگانی برچسب

پیروزی دیپلماسی جمهوری اسلامی

مشی رهبر معظم انقلاب در مقابله با ترامپ هوشمندانه است

محسن هاشمی گفت: مشی رهبر انقلاب در مقاومت هوشمندانه و عقلایی و راهبرد ملت ایران در مواجه با یکجانبه گرایی ترامپ بسیار مؤثر است. به گزارش روزانه نیوز، محسن هاشمی در ابتدای جلسه دویست و سی هفتم شورای شهر تهران با اشاره به آغاز چهلمین…