بایگانی برچسب

پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق

خرید خودرو و ساختمان توسط دستگاه‌های دولتی در ۱۴۰۰ ممنوع شد

دولت در ضوابط تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ دستگاههای دولتی را از پیش بینی اعتبار برای خرید خودرو و ساختمان جدید به جز در برخی موارد استثنائی منع کرده است. به گزارش روزانه نیوز، ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ که توسط سازمان برنامه و…