بایگانی برچسب

پیشنهاد تعطیلی

تعطیلی ۲ هفته‌ای تهران در انتظار موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا

استاندار تهران با بیان اینکه ستاد مقابله با کرونای استان تهران پیشنهاد تعطیلی دو هفته‌ای تهران را مطرح کرد و من به عنوان رئیس ستاد موافق این پیشنهاد می باشم گفت: از هم اقداماتی که می‌تواند کمک کند تا بار بیماری و مراجعات بیمارستانی کمتر شود…