بایگانی برچسب

پیشنهاد نام گذاری

پیشنهادهایی که بعد از درگذشت استاد شجریان مطرح شد

پیکر محمدرضا شجریان هجده روز بعد از سالروز تولدش، امروز در خاک مشهد آرام گرفت؛ کسی چه می‌داند؟ شاید زمانی که هر یک از حاضران در مراسم تدفین، پشت میکروفن می‌رفتند تا در سخنانی غم از دست دادن خسروی آواز ایران را با دیگران شریک شوند، او هم در…