بایگانی برچسب

پیمانکاران داخلی

قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در مناطق جنوب منعقد شد

با حضور وزیر نفت و مدیران نفتی در جنوب ۷ قرارداد جدید طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در مناطق نفت‌خیز جنوب منعقد شد. به گزارش روزانه نیوز با حضور وزیر نفت و مدیران شرکت‌های نفتی در جنوب مرحله سوم امضای قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید…