بایگانی برچسب

پیک بار

مشترکین خانگی الگوی مصرف را رعایت کنند تا مشمول تخفیف قرار گیرند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه فاصله زمانی از ساعت ۱۲ تا ۱۷ در استان همدان بازه مصرف پیک است و بازه دیگر ساعت ۲۰ تا ۲۴ می باشد، گفت: اگر مشترکین خانگی الگوی مصرف را از ابتدای خرداد تا پایان شهریورماه رعایت کنند و…