بایگانی برچسب

پیک دوم کرونا

حیاط دولت، خالی از رسانه‌های منتقد

درب نهاد ریاست‌جمهوری امروز(چهارشنبه) به روی رسانه‌های منتقد بسته بود و امکان پوشش برنامه حاشیه جلسه هیئت دولت، توسط دفتر رئیس‌جمهور از چند رسانه اصلی سلب شد. به گزارش روزانه نیوز ، دفتر رئیس‌جمهور چهارشنبه…