Browsing Tag

کادر فوریت‌ها

پرداخت نشدن حقوق‌های معوق کادر فوریت‌های پزشکی

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: حقوق‌های معوق کادر فوریت‌های پزشکی از چالش‌های اساسی سازمان اورژانس است که هنوز پرداخت نشده و حتی بودجه‌ای برای آنها در نظر گرفته نشده است اما امیداوریم با یاری نمایندگان این مهم محقق شود. به گزارش روزانه نیوز…