Browsing Tag

کاربران

پیش بینی عود اسکیزوفرنی با هوش مصنوعی

محققان می گویند با استفاده از داده های جمع آوری شده از تلفن همراه کاربران و افزودن این داده ها به یک الگوریتم هوش مصنوعی می توان عود اسکیزوفرنی را در مبتلایان پیش بینی کرد. به گزارش روزانه نیوز و به نقل از نیواطلس، اسکیزوفرنی بیماری روانی…