Browsing Tag

کارخانجات صنعتی

قیمت تحویل شکر سفید تولید داخل کارخانه تعیین شد

قیمت شکر سفید برای مصارف صنف و صنعت و عمده خری خانوار ۶ هزار و ۶۵۰ تومان تعیین شد به گزارش روزانه نیوز به نقل از وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار حداکثر قیمت تحویل شکر سفید تولید داخل درب کارخانه به ازای هر کیلوگرم به صورت یکسان…