Browsing Tag

کارخانه‌ها

تاثیر افزودنی‌های غیرمجاز بر کیفیت نان و گوارش مصرف کنندگان

اختلالات گوارشی و سوءهاضمه نیز برای مصرف کنندگان این نان به وجود آید؛ اینکه به جای اسید اسکوربیک از ماده غیر مجازی مانند اسید سیتریک استفاده شود می‌تواند اختلالات گوارشی هم برای مصرف کننده به دنبال داشته باشد. به گزارش روزانه نیوز و به…