Browsing Tag

کارشناس مسائل آموزش و پرورش

ورود سامانه‌های سرگرمی به گود آموزش/ سکوت مسئولان در پاسخگویی

ورود «وی‌اودی» ها به عرصه آموزش هر روز جدی‌تر می‌شود و هنوز حساسیت بخش‌های نظارتی فعال نشده که بپرسد چگونه سامانه‌هایی که هدف اصلی آنها سرگرمی است، می‌توانند به آموزش ورود کنند. به گزارش روزانه نیوز، این روزها هر چه بیشتر به سمت آموزش…