Browsing Tag

کارشناس مسائل سیاسی

سخنان روحانی در سازمان ملل نسبت به سال‌های قبل قاطعانه‌تر یود

یک کارشناس مسائل سیاسی، اظهار کرد: آقای روحانی در سخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به سال های گذشته نظرات و دیدگاه های ایران را به صورت صریح تر و قاطعانه تر بیان کردند. به گزارش روزانه نیوز ، سید رضا صدرالحسینی، …

چرا شفافیت ممکن است به ضد خود تبدیل شود

کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: شفافیت به عنوان یکی از شاخص های حکمرانی خوب بدون توجه به لوازم و مقدماتش می‌تواند به ضد خود تبدیل شود به گزارش روزانه نیوز ، حسین نادیان کارشناس مسائل سیاسی: شفافیت در یکی دو سال اخیر به نحوی به…