Browsing Tag

کار فرهنگی

رونق اقتصاد فرهنگ با بهبود کسب و کارهای فرهنگی-هنری

به گزارش روزانه نیوز ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم توجه و اهتمام به کسب و کارهای فرهنگی و هنری و دیجیتال را برای رشد و رونق اقتصاد فرهنگ و هنر در سطوح ملی و بین المللی، در اولویت قرار داده و تاکنون نیز گامهای خوبی برای کسب و…