Browsing Tag

کاهش استفاده از ماسک

کاهش استفاده مردم از “ماسک”

سخنگوی وزارت بهداشت نسبت به کاهش استفاده از ماسک توسط مردم در فضاها و اماکن مختلف هشدار داد و گفت: کرونا هنوز واکسن و داروی اختصاصی ندارد و مردم نباید فراموش کنند و سه اصل فاصله گذاری، شستوشوی مرتب دستها و استفاده از ماسک همچنان موثرترین…