Browsing Tag

کاهش رفاه اجتماعی

چرا شفافیت ممکن است به ضد خود تبدیل شود

کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: شفافیت به عنوان یکی از شاخص های حکمرانی خوب بدون توجه به لوازم و مقدماتش می‌تواند به ضد خود تبدیل شود به گزارش روزانه نیوز ، حسین نادیان کارشناس مسائل سیاسی: شفافیت در یکی دو سال اخیر به نحوی به…