Browsing Tag

کتابخانه‌ها

ابتلا به کرونا حتی در شرایط آموزش از راه دور

در راستای مقابله با شیوع کرونا، دانشگاه تورنتو تمامی افرادی که قصد ورود به دانشگاه را دارند را ملزم کرده از یک ابزار نظارت شخصی استفاده کنند. به گزارش روزانه نیوز،  وب‌سایت رسمی دانشگاه تورنتو، مطابق با مقررات استانی و راهنمایی‌های…