Browsing Tag

کتابفروشان تهران

پیام‌های اهل کتاب و ادبیات برای درگذشت شجریان

هوشنگ مرادی کرمانی، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، شورای کتاب کودک، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، جایزه «مهرگان ادب» و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی در پیام‌های جداگانه‌ای درگذشت محمدرضا شجریان را تسلیت گفتند. به گزارش روزانه…