Browsing Tag

کتاب‌های تعاملی

کتاب‌هایی که خواندنی نیستند

نخستین نمایشگاه انفرادی معصومه مهتدی با عنوان «مسخ» کتاب‌های تعاملی را رودروی مخاطب قرار می‌دهد که با تا زدن خلق می‌شوند و خواننده از متن‌های غیرقابل خواندن، مفهوم جدیدی را به وجود می‌آورد. به گزارش روزانه نیوز نخستین نمایشگاه…