Browsing Tag

کتاب‌ها

بچه‌های ایرانی با هالووین آشنا هستند

بچه‌های ما هالووین را تجربه نکرده‌اند، خیلی از کتاب‌ها لایه‌های پنهان بسیار و موضوعات اجتماعی خیلی خوبی دارند اما در گوشه‌ای از آن‌ها هالووین هم هست. برخی از منتقدان یا دست‌اندرکاران وقتی این کتاب‌ها را ورق می‌زنند، به هالووین که می‌رسند،…