Browsing Tag

کرسی آموزش

لزوم استفاده از ظرفیت کرسی آموزش محیط زیست یونسکو در ایران

وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: وجود کرسی آموزش محیط زیست یونسکو در ایران، ظرفیت مطلوبی را برای ایجاد شبکه علمی آموزش در این رشته با هدف انتقال دانش و ظرفیت سازی برای دیگر دانشگاه‌ها فراهم کرده است. به گزارش روزانه نیوز منصور…