Browsing Tag

کشتی‌های کمک رسانی

اعلام آمادگی نمایندگان برای همراهی با کشتی‌های کمک‌رسان به یمن

تعدادی از نمایندگان با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که جمعی از نمایندگان مجلس داوطلبانه کشتی‌های کمک‌رسان را تا یمن همراهی می‌کنند و از دبیرخانه بین‌المجالس دعوت می‌کنیم در این اقدام شرکت کند. به گزارش  روزانه…