Browsing Tag

کلاغ‌ها حیوان‌های شوم

کلاغ ها درست مثل انسان‌ها فکر می‌کنند!

یک مطالعه جدید نشان می دهد که چگونه کلاغ‌ها و زاغ‌ها دارای هوش بیشتری از آنچه ما تصور می‌کردیم، هستند و همانند ما انسان ها فکر و مسائل را حل می‌کنند. به گزارش روزانه نیوز و به نقل از آی ای، کلاغ‌ها حیوان‌های شومی انگاشته می‌شوند و…