Browsing Tag

کل کشور

سهم نیم درصدی بودجه پژوهش از بودجه کل کشور

از نظر سهم پژوهش در بودجه کل کشور بر اساس GDP جایگاه مناسبی نداریم و سالیان سال است تنها وعده افزایش سهم بودجه مطرح می‌شود ولی هنوز محقق نشده و همچنان سهم بودجه پژوهش از نیم درصد GDP فراتر نرفته است. به گزارش روزانه نیوز و به نقل ازدکتر…