بایگانی برچسب

تأمین برق پایدار

ادارات و مراکز حساس استفاده از ژنراتور و برق اضطراری را در دستور کار قرار دهند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه در راستای تأمین برق پایدار در شهرستان ملایر از هیچ اقدامی فروگذاری نخواهیم کرد، گفت: از تمام ادارات و مراکز حساس می‌خواهیم برای ارائه خدمات بهتر به عموم مردم استفاده از ژنراتور و برق…