بایگانی برچسب

تحقیق

افشای تقلب‌های علمی چه پیامدهایی داشته است؟

نتایج یک تحقیق نشان داد که کاهش حمایت اجتماعی از علم، تنزل جایگاه علمی بین المللی ایران و کم رنگ شدن اهمیت آموزش از پیامدهای منفی افشای تقلب‌های علمی پژوهشگران ایرانی بوده است. به گزارش روزانه نیوز، آمارها نشان می‌دهد که میزان رشد…