بایگانی برچسب

پرستاری

بهره‌وری دانشجویان علوم پزشکی در مقابله با بحران‌ها افزایش می‌یابد

مسئول دبیرخانه تدوین "هندبوک مداخله در بحران" درباره دلایل تدوین "هندبوک مداخله در بحران" عنوان کرد: این هندبوک به منظور هدفمند کردن و افزایش بهره‌وری مداخلات و اقدامات دانشجویان علوم پزشکی و دیگر دانشجویان در بحران‌هایی مانند سیل، زلزله،…