Browsing Tag

برگ چای

نشت هوا در فضا از برگ چای

خدمه ایستگاه فضایی بین المللی منبع نشت هوا در این ایستگاه را با استفاده از برگ چای مشخص می کنند و اکنون می دانیم که می توان برای مشخص کردن نشت هوا در فضا از برگ چای نیز استفاده کرد. به گزارش روزانه نیوز و به نقل از آی ای، در ماه اوت…