انتخابات از دیدگاه رهبر معظم انقلاب

سخن نگاشت: (قسمت اول)

۵:۴۱ بعد از ظهر, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

سخن نگاشت: بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات (قسمت اول)

مقام معظم رهبری

رهبر ایران اسلامی

مقام معظم رهبری

نظر خود را بیان کنید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند